logo npp 2019 slo

Predkonferenčni delavnici

Konferenca - 22.5.2019

 Michael Lachapelle: 
Delivering Outcomes That Matter to the Business and the Customer

 Mikka Leinonen: 
World as a flow

Več...

Delavnice - 22.5.2019

  Andi Roberts: 
Visual Strategy Execution

  Miikka Leinonen: 
Service Charger

Več...

Konferenca Napredni poslovni pristopi vsako leto izpostavlja in prinaša v slovenski prostor novosti za uspešnejše poslovanje podjetij. Namenjena je vsem vodjem in tistim posameznikom, ki iščejo in si želijo spoznati več kot klasične management metode upravljanja poslovanja. Namenjena je vsem tistim, ki iščejo napredne poslovne pristope, s katerimi bodo izboljšali delo svojih timov, oddelkov in s tem poslovanje svoje organizacije.

Naslovna tema letošnje 10. jubilejne konference je

"Tehnike in orodja za izvedbo strategij"

Kaplan &  Norton sta v okviru snovanja svojega znamenitega Sistema uravnoteženih kazalnikov (BSC - Balanced Scorecard) naredila tudi raziskavo o dotedanji uspešnosti izvedbe strategij in ugotovila, da samo 10% organizacij uspe strategijo na papirju tudi zares prenesti v vsakodnevno poslovno prakso. Novejša raziskava Management revije Forbes je sicer pokazala nekoliko višji odstotek uspešnosti, a še vedno ima vsaj 3/4 podjetij velike težave pri uresničevanju svoje strategije.

Razlogov za to je veliko, od nerealno zastavljenih strategij, težav pri kaskadiranju in komuniciranju strategij, do vrzeli v izvedbenih zmožnostih organizacij. Vodstva organizacij sicer lahko zasnujejo odlično strategijo, izvedejo skrbno komunikacijo do svojih zaposlenih, a se potem vseeno srečujejo s težavmi pri njenem uresničevanju.

Po našem mnenju je eden od poglavitnih razlogov ta, da organizacije nimajo dovolj znanja, zmožnosti in vpeljanih poslovnih metodoloških modelov ter orodij, preko katerih bi strategijo prenesla v svoje vsakodnevno poslovanje. To pomeni, da bi načrtno, metodološko in strukturirano,  strategiji prilagodila: svoje poslovne modele,svoje komuniciranje s kupci, svoje procese, portfelj svojih projektov, svojo digitalno in IT podporo poslovanju, kompetence svojih zaposlenih,  kulturo svoje organizacije.

10. konferenca Napredni poslovni pristopi je zato namenjena prav predstavitvi in spoznavanju že znanih, pa ne dovolj uporabljenih poslovnih okvirov, modelov in tehnik, npr. Canvasi in ADKAR okvir izvajanja sprememb, kot tudi predstavitvi svetovnih novosti, kot so: Mobius Outcome Delivery (MOD), Ghost Service Charger, New Digital Project Framework.

Ti poslovni pristopi, orodja in tehnike pa niso pomembne samo za izvedbo strategij, temveč predstavljajo priložnost tudi za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti notranjega poslovanja in poslovanja s kupci.

Konferenca Projektno vodenje v praksi

Sponzorji

PDiVision

V sodelovanju z

IIBA Slovenia Chapter

Digital 42

crea pro 270